Unia Europejska otwiera rozmowy akcesyjne z Ukrainą

Podczas szczytu unijnych przywódców w Brukseli podjęta została decyzja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE:

“Przywódcy podjęli decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią oraz o przyznaniu Gruzji statusu kraju kandydującego.

To strategiczna decyzja i dzień, który zostanie zapisany w historii naszej Unii.

Jesteśmy dumni, że spełniliśmy nasze obietnice i cieszymy się z naszych przyjaciół i partnerów, którzy pozostaną w historii naszej Unii.” – Komisja Europejska

Od 10 lat nasza organizacja działa na rzecz członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Jesteśmy coraz bliżej naszego celu i wierzymy, że w niedalekiej przyszłości uda nam się go osiągnąć. Ukraina stanie się pełnoprawnym członkiem UE. 

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas przez cały ten czas i nadal to robią! Kontynuujemy więc naszą pracę na rzecz wspólnej, pomyślnej przyszłości!

inne wiadomości